Traditional food of Tripura

Traditional food of Tripura ,Tripuri 19 ta upjati rokni Jani Jani chamwng chathai chawi tong o kwbang ma tongthai rok o. Tribel jati rokni jatw chamwng oo Berman bai chamwng chamani najak oo. Tei bw tribel rokni chamwng bamwng kwbang ma nujak oo.

Traditional food of Tripura

Berman:- Berman tribel jati rokni besing o, belai khe chamwng nujak o, Berman ek prakar twini aa bai swnam jak, Berman kwbang ma prakar Jeman Berman, ganja Berman, suri Berman, faiya Berman, chandana Berman, puthi berman, nape Berman tei bw kwbangma aa kuran kisi swnamwi chawi tong oo. Oo Berman nw kwbang ma mwi oo mix khaiwi Horbai swmwi mwi chamani nujak oo.Tei bw Teer Dhanuk bai balong ni Mwi rok kokwi chabwo.

Famous food of Tripura Mwiya(bamboo sweet)

mwiya Tribel bukung bwra rokni kaisa famous chamwng mwini besing oo Kaisa chamwng. Mwiya wngkha blongni wua ni ek prakar Chara, oo charanu khukwi mwiswnam wi chawitongoo. Mwiya mwi jatw mwi bai mix khawi swmwi chaimanw tei bw mwiya chakhwi, mwiya gudak, mwiya masadeng, mwiya auandru tei Berman bai swmwi chaimanw.

Fantak mwi:- Fantak batwi bw tribel ni kaisa mwi chamwng, Fantak mwi nw Berman bai mix khawi twibai mwthungwi Fantak rawi mwi swnam wi tong oo. Fantak Berman gudak, Fantak laksu, Fantak masadeng.

Wuak bwkhan :- Wuak bwkhan tribel rokni kaisa khub chamwng ni besing oo Kaisa great chamwng,Wuak mangsa mwiya mwi bai mix khawi swmwi chamani nujak oo. Wuak mangsa masadeng, Wuak mangsa chakhwi tei thakbai bw chawi manw. Tribel rok Wuak riwi bw noknukhung ni bagwi rang uparjan khwlai oo. Tabuk bartamanu wuak ni mangsa khub bwini jati roknw bw paiwi chamani nujak oo. Chini kokborok kok sanai tei Aina borok bukung Bara rok bw tei bw balang ni mwi rok chamani nujak oo.

Balong ni chamwng rok ni mung..
Mwiya mwi, blongni tha mwi, tha narwhal, tha jati, tha walai, tha batima, tha batwi, tha Maitwk, tha mwichu, mwituk, gandri, Lati, kantha, laifang, mwikhumu bachuk, mwikhumu, mwikhumu hapwlok, mwikhumu bwphang, Gandri backuk, mwikhumu backuk, owrai bwlai, Yakbai kaijak mwini bamwng rok- borok jati rok aageni Simi huk rok oo kaiwi chamani najak, tei tabuk bukaiwi chawi tong o, mwng rok wngkha, thabachwk, thaktwi, thamwichu, Bateman, tharken, mulai, thamsa(mwsa) tharwma, jatw tiprasa rokni chamwng.

Updated: January 9, 2020 — 10:07 am

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *