Tag: kau bru lent season song

Bru gospel song || Kau bru gospel song || Chwngsa sa, wngthung chini ma panda

Bru gospel song || Kau bru gospel song || Chwngsa sa, wngthung chini ma panda No.(01) Chorus :- Chwngsa sa, wngthung chini ma panda                  Kaitor humjak mani bai,                  Pirwi phai sit hung Jisuni pohor                  Chini surimani bai, ## Chwngsa sa, wngthung chini ma panda Kaitor humjak mani bai, Pirwi phai sit hung […]