Tag: gospel song

kokborok gospel song 2018 || Bachadi Tripura takhukrok

kokborok gospel song 2018 || Bachadi Tripura takhukrok No.(01) Chorus:- Bachadi Tripura takhukrok,              Sichadi hani borok            Mwnakma swngchar, pohar tobokha,            Mwthang nai sa subrai Jisu. ## Bachadi Tripura takhukrok,              Sichadi hani borok            Mwnakma swngchar, pohar tobokha,            Mwthang nai sa subrai Jisu. 1,  Narokni kha o apha no karwi     […]

kokborok gospel song || Tripuri no hamjak naisa kaitor

  kokborok gospel song || Tripuri no hamjak naisa kaitor No.(01)  Chorus :- Tripuri no hamjak naisa kaitor Tabukbo hamjakwi tong kho, Chwngle kha siya mokal bo nukya . Kaitor na sini liya Hachwk bolongtwi lama rutugwi,   Kaitor bai manlai liya, 1, Swngchar snamnaisa khairoknai kaitor,     Kharang kwchang bai ring tong –o     […]